Wydarzenia

Aktualne problemy funkcjonowania OSDn

Kategoria: Wydarzenia  


OSDnEE będąc uczestnikiem I Seminarium które odbyło się w 2016 roku, będzie uczestnikiem II Seminarium „Aktualne problemy funkcjonowania OSDn”, na którym zaprezentuje działania z ostatnich miesięcy oraz przybliży bieżące plany Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiamy informację na temat II Seminarium.

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w II Seminarium „Aktualne problemy funkcjonowania OSDn”, które odbędzie się w dniach 16-17 października 2017 r. w Katowicach (Hotel Novotel Centrum). Celem Seminarium jest wymiana praktycznych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami OSD oraz prezentacja nowych rozwiązań i technologii wspierających operatorów OSD. Tematyka Seminarium obejmować będzie omówienie aktualnych problemów funkcjonowania niezależnych OSD w zakresie obowiązujących wymagań URE w procesie koncesji i taryf, obowiązków OSD wynikających z nowej Ustawy OZE, zabezpieczenia systemów OSD w zakresie cyberbezpieczeństwa, omówienie systemów monitorowania zużycia mediów w kontekście ustawy o efektywności energetycznej, a także przedstawienie doświadczeń z przyłączania mikroinstalacji OZE do sieci OSD. Seminarium skierowane jest do kadry zarządzającej, technicznej i specjalistów Niezależnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, firm oferujących rozwiązania i narzędzia ułatwiające pełnienie funkcji OSD oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

Szczegóły: http://konferencje.nowa-energia.com.pl/osd/2017/