Wydarzenia

Podsumowanie Seminarium

Kategoria: Wydarzenia  


W dniach 16-17 października 2017 roku w Katowicach odbyło się II-gie Seminarium dedykowane OSDn, pod hasłem „Aktualne problemy funkcjonowania OSDn”. Organizatorami  byli Wydawnictwo „Nowa Energia” oraz Przedsiębiorstwo Energo System Henryk Kotuła i Grupa PES Sp. z o.o. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE) objęło to seminarium patronatem merytorycznym, współkształtując jego program.

Główny leitmotiv seminarium to próba wieloaspektowego spojrzenia na funkcjonowanie OSDn, począwszy od wyzwań związanych z ogólnymi regulacjami na rynku energii w zakresie OZE czy też  rynku mocy,  poprzez współpracę z klastrami, implementację kodeksów sieciowych, a na elektromobilności, cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu stroną popytową czy działaniu operatorów handlowych i podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie – skończywszy. Wśród 12 prezentacji znalazła się także prezentacja naszego Stowarzyszenia poświęcona omówieniu bieżących działań OSDnEE, a przede wszystkim inicjatywie legislacyjnej zmierzającej do wprowadzenia do ustawy Prawo energetyczne kategorii „zamkniętych systemów dystrybucyjnych” i zwolnienie ich z niektórych dotychczasowych obowiązków regulacyjnych, takich jak np. przedkładanie taryfy do zatwierdzenia, sporządzanie planów rozwoju oraz przyłączania nowych odbiorców do sieci.

W syntetycznej informacji nie sposób zawrzeć bogactwa uwarunkowań, obowiązków lub wymagań formalno-administracyjnych jakim muszą sprostać OSDn, dlatego też zachęcamy czytelników do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas seminarium. Znajdziecie je Państwo na stronie „Nowej Energii”.

Zapraszamy do pobrania prezentacji:

Link: http://konferencje.nowa-energia.com.pl/osd/2017/materialy-z-konferencji/

 

 

Zarząd OSDnEE