Wydarzenia

Zmiana Prawa energetycznego - zamknięte systemy dystrybucyjne

Kategoria: Wydarzenia  


Szanowni Państwo,

 

Niniejszego maila kierujemy do Państwa w uzgodnieniu z Ministerstwem Energii i liczymy razem na pozytywną reakcję ze strony interesariuszy i na Waszą aktywność w przedstawionej sprawie.

 

Powstałe w połowie 2016 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE) przyjęło jako jeden ze swoich naczelnych celów doprowadzenie do zmian w Prawie energetycznym, poprzez implementację art. 28 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE, dotyczącego tzw. zamkniętych systemów dystrybucyjnych i zwolnienie OSDn z nadmiaru obowiązków regulacyjnych, takich jak:

 

1) przedkładania taryf do zatwierdzenia,

2) sporządzania planów rozwoju,

3) przyłączania nowych podmiotów do sieci, jeżeli podmioty te znajdują się poza

obszarem zamkniętego systemu dystrybucyjnego.

 

O takie ułatwienia wnioskowały liczne podmioty prowadzące działalność dystrybucyjną lub  organizacje je zrzeszające i te inicjatywy na początku 2016 roku uzyskała poparcie większości Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego i ogólnopolskiej Rady Dialogu Społecznego. Niestety, za sprawą rodzimej biurokracji inicjatywa ugrzęzłą na etapie wstępnych prac legislacyjnych.

 

OSDnEE, wspólnie z EY Polska i Izbą Przemysłowo-Handlową Hutnictwa, podjęło starania o reaktywowanie tych prac. Odbyliśmy kilkukrotne uzgodnienia w Ministerstwie Energii oraz Urzędzie Regulacji Energetyki. Opracowaliśmy nową propozycję zmian w ustawie Prawo energetyczne, syntetyczne uzasadnienie wraz z informacją nt. funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucji energii elektrycznej w Polsce a także kompleksową ocenę implementacji art. 28 w/w Dyrektywy w krajach członkowskich UE oraz Ocenę Skutków Regulacji. Trzy pierwsze materiały przesyłamy w załączeniu do niniejszego maila. Rekomendujemy uważną lekturę tych materiałów i liczymy na poparcie zawartych w nich tez lub ewentualne uwagi poprawiające ich jakość.

 

Dziś, po roku pracy, jesteśmy bliscy sfinalizowania naszych zamierzeń. Potrzebujemy jednak instytucjonalnego wsparcia ze strony środowiska OSDn.

 

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą do wszystkich niezależnych dystrybutorów energii elektrycznej by zechcieli poprzeć inicjatywę nowego uregulowania statusu zamkniętych systemów dystrybucyjnych. Prosimy chociażby o wystosowanie krótkiego maila lub poszerzonej opinii do Ministerstwa Energii na adres Departamentu Energetyki:

 

sekretariatde@me.gov.pl,  do wiadomości: zarzad@osdnee.pl

 

Będziemy zobowiązani za okazane wsparcie i wierzymy, iż przyczyni się ono do urzeczywistnienia naszej inicjatywy legislacyjnej, co w konsekwencji zaowocuje lepszymi warunkami funkcjonowania dla zamkniętych systemów dystrybucyjnych i zmniejszy administracyjne obciążenia naszego środowiska.

 

Po przesłaniu zapytania na adres zarzad@osdnee.pl będziemy mogli udostępnić zaintersowanym firmom z grona OSDn następujące pliki

EY_implementacja ZSD

OSDZ_uzasadnienie do projektu nowelizacji

ZSD Propozycja legislacyjna

 

Z poważaniem,

  Zarząd OSDnEE