Wydarzenia

EY, HIPH, OSDnEE - Zamknięte systemy dystrybucyjne jako remedium na ryzyko kar do 15% rocznego przychodu firmy

Kategoria: Wydarzenia  


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy :)

Zapraszamy do uczestniczenia/oglądania czwartkowego webcastu organizowanego przez EY, OSDnEE, HIPH:


 http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/tax-policy-and-controversy/ey-webcast-zamkniete-systemy-dystrybucyjne

 


Zaproszenie na webcast dla energetyki:
Zamknięte systemy dystrybucyjne jako remedium na ryzyko kar do 15 proc. rocznego przychodu firmy

Data transmisji: 1 marca 2018 (czwartek), godzina 10.00-12.00


Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym warsztacie online (webcaście), organizowanym przez EY, Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową (HIPH) oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE).


W programie m.in.:

·         ustalenia Rady Dialogu Społecznego - postulaty i sposób ich realizacji

·         dolegliwe obowiązki, nadmierne ryzyko prawne OSD i możliwości ich ograniczenia

·         wprowadzenie do tematyki zamkniętych systemów dystrybucyjnych (ZSD) - uregulowania unijne i podsumowanie wyników analizy rozwiązań z innych państw UE

·         założenia proponowanego rozwiązania

·         omówienie proponowanego brzmienia przepisów prawnych

·         dalszy sposób procedowania i przedstawienia finalnej koncepcji prawodawcy 

 

Webcast przede wszystkim kierujemy do: 

·         kadry zarządzającej przedsiębiorstw posiadających koncesje dystrybucyjne wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz kluczowych przedsiębiorstw energochłonnych

·         prawników korporacyjnych (in-house) odpowiedzialnych za kwestie energetyczne (compliance) w takich przedsiębiorstwach

·         głównych energetyków i specjalistów ds. energetyki w tego typu przedsiębiorstwach

·         izb i organizacji zrzeszających powyższe przedsiębiorstwa


Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma przed webcastem wypracowany pakiet propozycji legislacyjnych z serdeczną prośbą o przedstawienie swoich uwag i komentarzy. Możliwość zadawania pytań i dyskusji będzie możliwa także w trakcie samego webcastu.


Więcej informacji i rejestracja w linku


Prowadzący

Stefan Dzienniak
Prezes Zarządu, HIPH


dr Leszek Juchniewicz

Prezes Zarządu, OSDnEE


Katarzyna Kłaczyńska

Associate Partner, EY Law


Zbigniew Liptak

Partner, Lider Zespołu Doradztwa Regulacyjnego EY


Grzegorz Pizoń

Menedżer, EY Law
grzegorz.pizon@pl.ey.com

tel. + 48 22 557 70 82