Wydarzenia

jednostki fizyczne wytwórcze

Kategoria: Wydarzenia  


Ustawa o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 roku (18.02.2018 weszła w życie) nakłada na uczestników rynku mocy szereg obowiązków, m.in. udział w procesie certyfikacji ogólnej. Każde przedsiębiorstwo powinno otrzymać pismo od Prezesa URE (drogą mailową również wysyłane), wskazujące na potrzebę udzielenia odpowiedzi do URE do dnia:

1.       18.04.2018 roku – w przypadku braku jednostek fizycznych wytwórczych, przyłączonych do sieci danego operatora systemu dystrybucyjnego

2.       30.04.2018 roku – w przypadku posiadania jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW (o których mowa w art. 11 ustawy o rynku mocy), przyłączonych do sieci danego operatora systemu dystrybucyjnego – o przekazanie danych do URE.

 

Zarząd OSDnEE