Wydarzenia

OSDnEE przyjęte przez Prezesa URE

Kategoria: Wydarzenia  


W dniu 29 września 2016 roku Zarząd OSDnEE spotkał się z panem Maciejem Bando, Prezesem URE i kierownictwem Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła. Spotkanie zostało poświęcone przybliżeniu naszym rozmówcom założeń programowych i organizacyjnych naszego Stowarzyszenia, omówieniu celów statutowych, form działania oraz rekrutacji nowych członków Stowarzyszenia i działań nad doskonaleniem zasad i funkcjonowania rynku energii. Szczególny akcent nadano zakresowi współdziałania Stowarzyszenia z Prezesem URE i jego urzędem.  

Prezes URE niezwykle ciepło powitał inicjatywę powołania Stowarzyszenia i naszą deklarację współpracy, tak z organami władzy publicznej, jak i uczestnikami rynku. Jego zdaniem, Stowarzyszenie wpisuje się w swoistą niszę instytucjonalną na rynku energii i może swoim działaniem dostarczyć unikalnej wiedzy o bieżącym funkcjonowaniu OSDn, będącej dobrą podstawą do inicjowania zmian w zakresie zasad i narzędzi regulacji na polskim rynku energii.

Na spotkaniu zapadła też natychmiastowa decyzja o włączeniu przedstawicieli Stowarzyszenia do zespołu „URE- stowarzyszenia rynku energii”, opracowującego nowelizację Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) i Generalnej Umowy Dystrybucyjnej –Kompleksowej (GUD-K). Nowy kształt tych umów z założenia ma służyć usprawnieniu funkcjonowania rynku i bezkolizyjnym zmianom sprzedawców energii elektrycznej oraz wymianie informacji międzyoperatorskich. Sprawą ważną w tych umowach jest także zagwarantowanie równoprawnego statusu uczestników rynku po stronie podażowej i podmiotowego traktowania odbiorców energii elektrycznej.  Aktualnymi uczestnikami zespołu – reprezentantami rynku  jest PTPiREE, TOE, KIGEiT oraz OSDNEE.   

Zarząd OSDnEE