Wydarzenia

Zmiany w zarządzie stowarzyszenia

Kategoria: Wydarzenia  


Zarząd OSDnEE niniejszym informuje o zmianach osobowych w składzie zarządu. Z dniem Walnego Zebrania Członków (26 kwietnia 2018 roku) rezygnację z funkcji członka zarządu złożył kolega Piotr Maroszek z Grupy Energia, spełniając tą rezygnacją ustalenia z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

Dziękujemy Piotrowi za blisko dwa lata współpracy w zarządzie. Wspierał nas swoją wiedzą i zaangażowaniem i wielokrotnie mieliśmy okazję przekonać się jak cenne są jego rady i spostrzeżenia. Będziemy chcieli nadal korzystać z jego wiedzy i doświadczenia, z pożytkiem dla naszej społeczności.

Korzystając z regulacji zawartej w § 18 ustęp 3 Statutu OSDnEE, zarząd w dniu 7 czerwca 2018 roku podjął uchwałę o dokooptowaniu do składu zarządu na wakujące miejsce, kolegi Sylwestra Szczensnowicza, Dyrektora ds. Regulacji i Usług Dystrybucyjnych w grupie Green Lights. Kadencja nowego członka zarządu zbiega się z kadencją pozostałych członków zarządu i kończy się 2 sierpnia 2018 roku.

Życzymy nowemu członkowi zarządu owocnej współpracy w składzie zarządu i skutecznej realizacji zadań Stowarzyszenia.

Zarząd OSDnEE