Wydarzenia

Spotkanie z Prezesem URE

Kategoria: Wydarzenia  


Zarząd OSDnEE w dniu 4 listopada 2019 roku spotkał się wraz z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, panem Rafałem Gawinem i Dyrektorem Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Adamem Dobrowolskim. Celem spotkania było omówienie aktualnych i przyszłych projektów przy których OSDnEE będzie mógł wpierać działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Strony omówiły również bieżące poczynania i wynikające z nich  rozwiązania. Zarówno Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jak i zarząd OSDnEE są zadowolone z przebiegu dotychczasowej współpracy i widzą dalszy możliwy rozwój. Jednym z widzianych potrzeb do zagospodarowania jest zaangażowanie OSDnEE w prace zespołu działalności OSDn, których celem jest wypracowanie modelu zatwierdzania taryfy, w tym również w przypadku jak zostaną wprowadzone do prawodawstwa  „systemy zamknięte”, wypracowanie zakresu obowiązków OSDn w świetle obowiązujących przepisów, we współpracy z OSDp. Tematem nad którym strony chcą się też pochylić jest wypracowanie optymalnego rozwiązania przy rozszerzeniu koncesji (zakres dokumentów).

Na spotkaniu poruszony został również proces wprowadzenie do Prawa Energetycznego Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych i regulacji z tym związanych. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyraził swoją troską o działania sprzyjające rozwojowi rynku, dbaniu o odbiorców końcowych a także regulacji prawnym.

Strony zaplanowały kolejny cykl spotkań do omówienia dalszych kroków i realizacji już prowadzonych projektów.

 

Zarząd OSDnEE