Wydarzenia

OSDnEE zaproszone przez Ministerstwo Energii

Kategoria: Wydarzenia  


Z inicjatywy Zarządu OSDnEE w dniu 4 października 2016 roku, w siedzibie Ministerstwa Energii odbyło się spotkanie z  kierownictwem Departamentu Energetyki, z Dyrektorem Edwardem Słomą na czele. Blisko 1.5 godzinne spotkanie zostało poświęcone zaprezentowaniu OSDnEE oraz bieżących problemów funkcjonowania  zamkniętych systemów dystrybucyjnych (ZSD). Za jedno z najważniejszych  zagadnień wspólnie uznano potrzebę rzetelnej wymiany informacji  o stanie i kierunkach rozwoju tego podsektora.

Dyrektor Edward Słoma podzielił się swoimi opiniami odnośnie funkcjonowania rynku energii w Polsce, koncepcji wprowadzenia rynku mocy oraz planowanych zmian legislacyjnych w związku z inicjatywami Komisji Europejskiej odnośnie jednolitego, europejskiego rynku energii. Poprosił także Zarząd OSDnEE o przygotowanie raportu nt. aktualnego stanu podsektora ZSD, jego specyfiki i bieżących problemów funkcjonowania, co zostanie wykorzystane przez Ministerstwo Energii w inicjowaniu zmian regulacyjnych w Prawie energetycznym.

Zarząd OSDnEE