Aktualności

Duży sukces Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej

Kategoria: Wydarzenia  


Polska energetyka wchodzi, niezależnie od tego czy chcemy czy nie w proces głębokich i szybkich przemian, związanych z presją Unii Europejskiej na dekarbonizację i osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku. O ile fundamenty idei dekarbonizacji są niezaprzeczalne i troska o środowisko i to co zostawimy naszym dzieciom i wnukom jest równie ważna, jak teraźniejszość o którą walczymy, o tyle mało kto ma świadomość jak wielkie skutki ta idea ma dla obecnego i przyszłego kształtu sieci dystrybucyjnych.

Trudno bowiem mówić o efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w sieci, o elektrycznych pojazdach czy prosumentach, bez dystrybutorów i ich zaangażowania w proces rozwoju sieci dystrybucyjnych, które muszą "obsłużyć" tak źródła jak i pojazdy i wiele innych elementów. Sieć podlega i będzie podlegać ogromnym zmianom, a ich kierunek będzie wypracowywany dzięki inicjatywie utworzenia zespołu, pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki. 

To wszystko pomoże zapewnić bezpieczeństwo i stabilność pracy sieci, czyli celom nadrzędnym którymi dystrybucja tak w naszym kraju jak i wielu innym, kieruje się myśląc o rozwoju.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zaproszenia zaproszenie prezesa URE