Aktualności

CSIRE a niezależni operatorzy dystrybucyjni - budowa narzędzia do integracji z CSIRE

Kategoria: Wydarzenia  


W dniu 3 lipca 2021 weszła w życie istotna nowelizacja ustawy Prawo energetyczne - częściowa implementacja unijnej dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Nowe przepisy mają usprawnić polską energetykę i rozpocząć jej stopniową
digitalizację. Najważniejsze zmiany to instalacja inteligentnego opomiarowania i Liczników Zdalnego Odczytu (LZO)oraz budowa Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Budowa CSIRE została powierzona PSE Operator i ma zakończyć się w ciągu 36 miesięcy od wejścia w życie w/w nowelizacji. Istotnym elementem budowy systemu jest współpraca z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Zakłada ona zarówno inicjalne zasilenie CSIRE danymi konfiguracyjnymi jak i późniejszą realizację wszystkich procesów opisanych w dokumencie Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. W ich skład wchodzą procesy zmiany sprzedawcy i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowania (POB), migracji odbiorców i zmian charakterystyk punktów poboru, zasilania danymi pomiarowymi i rozliczeniowymi, a także zarządzania dostarczaniem energii.

 

W konsekwencji powyższego, niezależni dystrybutorzy muszą również przygotować się do zaimplementowania po swojej stronie rozwiązań technologiczno - informatycznych, które umożliwią transfer danych / wymianę danych pomiędzy systemami OSDn a CSIRE.

 

Nasze Stowarzyszenie proponuje przyłączenie się do inicjatywy wszystkim OSDn w naszym kraju, a szczegóły dostępne są w załączonym materiale oraz zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z nami.

CSIRE

 

Platforma OSDNee

 

webinar