Aktualności

Obowiązek prowadzenia rejestru magazynów informacja MKiŚ


Informacja Prezesa Leszka Juchniewicza z ministerstwa wraz z pismem z Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy pismo, jakie nasze Stowarzyszenie otrzymało z Ministerstwa. Publikujemy je, aby wesprzeć starania Ministerstwa o nadanie temu przypomnieniu jak najszerszego zasięgu.

Uznajemy sprawę za ważną i zakładamy, iż wszyscy uczestnicy rynku energii myślą podobnie. Chyba nie trzeba szeroko dowodzić, jakie znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynku energii mogą mieć magazyny energii. Rozproszone źródła wytwarzania energii, a taki charakter mają niewątpliwie odnawialne źródła energii, wymagają stosownej, adekwatnej infrastruktury. Przede wszystkim niezawodnie funkcjonujących sieci dystrybucyjnych. A w następnej kolejności – magazynów energii. Taka jest istota procesu efektywnej transformacji polskiej elektroenergetyki, za nią się opowiadamy jako Stowarzyszenie i stąd nasz apel.

Pozwalamy sobie zwrócić uwagę PT Czytelników, iż nasze Stowarzyszenie, jako jeden z adresatów omawianego pisma, znalazło się w gronie najważniejszych operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce. Przyjmujemy to jako dowód zaufania do naszej organizacji. To dobry prognostyk na owocną współpracę w ramach aktualizowania zamierzeń Ministerstwa w zakresie polityki energetycznej oraz w zakresie niezbędnej nowelizacji przepisów konstytuujących rynek energii.

Deklarujemy ze swej strony gotowość do współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a także z powstającym w Katowicach Ministerstwem Przemysłu. Wszak wielu niezależnych dystrybutorów energii elektrycznej od zawsze związanych jest z przedsiębiorstwami wytwórczymi. Zapraszamy ich do wsparcia naszego Stowarzyszenia (najlepiej poprzez przystąpienie do naszej organizacji) i włączenia się w proces transformacji polskiej energetyki.

 

Zarząd OSDnEE

 

Warszawa, dnia 17.01.2024 roku

 

Plik do pobrania: Przypomnienie Ministerstwa Klimatu i środowiska o obowiązku prowadzenia rejestru magazynów energii elektrycznej