Wydarzenia

OSDnEE w Katowicach z prezentacją

Kategoria: Wydarzenia  


W dniach 11-12 października 2016 roku w Katowicach  wydawca miesięcznika „Nowa Energia” zorganizował konferencję pt.”Aktualne problemy funkcjonowania OSDn”. Pomysłodawcą i aktywnym uczestnikiem tego spotkania było m.in. Przedsiębiorstwo  Energo System Henryk Kotuła, współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej. Pierwszy dzień konferencji został poświęcony bieżącym zagadnieniom związanym z działalnością operatorów systemów dystrybucyjnych, współpracy międzyoperatorskiej, obowiązkom wynikającym z nowych regulacji prawnych (ustawa o OZE), cyberbezpieczeństwu i  znaczeniu inteligentnego opomiarowania w działalności OSD. Dzień drugi konferencji – to praktyczne warsztaty z wykorzystania narzędzi informatycznych i oprogramowania pomocnych w wypełnianiu obowiązków informacyjnych OSDn wobec organów władzy publicznej.

Konferencja stała się naturalną okazją do zaprezentowania przez Zarząd OSDnEE poszerzonej informacji o powołaniu Stowarzyszenia i pierwszych doświadczeniach z jego działalności, a przede wszystkim – informacji o codziennych problemach OSDn. Zarząd OSDnEE przedstawił prezentację pt. „Koncesjonowanie i taryfowanie jako warunki wejścia na rynek energii elektrycznej. Aktualna praktyka URE”. Ta prezentacja – to zebrane doświadczenia założycieli Stowarzyszenia, którzy w relacji z URE napotykają szereg trudności ze spełnieniem zarówno formalnych warunków koncesjonowania, jak i zatwierdzeniem swoich taryf.  Sytuacja jest całkowicie niezrozumiała, bowiem przy niezmienionych regulacjach prawnych w tym zakresie – uzyskanie wnioskowanej decyzji administracyjnej nie dość, że trwa miesiącami i wręcz latami, to graniczy niemal z cudem. Podmioty sektora postrzegają ten stan rzeczy jako przejaw biurokracji paraliżującej rynek energii i zagrażającej ich własnemu biznesowi.

Dla zainteresowanych – w załączeniu przedstawiamy w/w prezentację (pobierz: Prezentacja), licząc na dodatkowe uwagi, spostrzeżenia i oceny naszego środowiska. 

Zarząd OSDnEE