Wydarzenia

OSDnEE w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

Kategoria: Wydarzenia  


W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia  z Panią Dyrektor Małgorzatą Kozak podczas którego stowarzyszenie zadeklarowało współpracę z Urzędem Regulacji Energetyki w kwestiach związanych z uregulowaniem rynku energii elektrycznej w Polsce dotyczącym działania tzw. zamkniętych obszarów dystrybucyjnych operatorów zwanych OSDn. Tematem głównym była zmiana regulacji odnośnie OSDn począwszy od implementacji zapisów art. 28 Dyrektywy 2009//72. Poruszono temat zmiany ilości obowiązków nałożonych na OSDn-y oraz zwolnienie z taryfowania.

Zarząd OSDnEE