Wydarzenia

OSDnEE pracuje nad GUD i GUD-K

Kategoria: Wydarzenia  


OSDnEE uczestniczy obecnie w pracach związanych z wdrożeniem nowej umowy GUD kompleksowy dla gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw (Grupy taryfowe C1). Głównymi kwestiami spornymi są zagadnienia związane z zapisami wprowadzanymi przez operatorów systemów dystrybucyjnych (tzw OSD) w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej – IRiESD oraz sprawy związane z możliwościami wprowadzenia tzw. hurtowej taryfy dystrybucyjnej. Największą ilość zmian postulują sprzedawcy skupieni przy Towarzystwie Obrotu Energią (TOE) oraz Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Cały proces negocjacji oraz ustaleń nadzorowany jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zarząd OSDnEE