Wydarzenia

OSDnEE przygotowuje projekt dla Ministerstwa Energii

Kategoria: Wydarzenia  


Nowe regulacje dla zamkniętych systemów dystrybucyjnych to niewątpliwie jeden z najważniejszych celów statutowych naszego Stowarzyszenia. W trakcie bieżących działań Zarządu okazało się, że nie nam jednym taki cel przyświeca. W listopadzie 2016 roku nawiązaliśmy współpracę z Hutniczą Izbą Przemysłowo- Handlową z Katowic (HIPH), jednym z prekursorów zmiany ustawy Prawo energetyczne w odniesieniu do zamkniętych systemów dystrybucyjnych. To oni właśnie byli inicjatorami m.in. uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach o nadaniu nowego statusu przedsiębiorstwom energetycznym obsługującym duże zakłady przemysłowe. Cenne jest i to, iż działania HIPH wspiera EY - jedna z najbardziej renomowanych firm doradczych w Polsce.

Nawiązana współpraca przynosi pierwsze, dobre rezultaty. Opracowaliśmy wspólnie stanowisko odnośnie potrzeby wprowadzenia zmian legislacyjnych dla zamkniętych systemów dystrybucyjnych. Istota propozycji polega przede wszystkim na implementacji art. 28 Dyrektywy 2009/72 i w ślad za tym - m.in. na zwolnieniu zamkniętego systemu dystrybucyjnego z obowiązku zatwierdzania taryfy, o ile będzie stosował stawki dystrybucyjne, nie wyższe niż OSD, do którego sieci jest on przyłączony. To pierwsza próba ustawowego wprowadzenia tzw. regulacji porównawczej. 

W chwili obecnej trwają ostatnie uzgodnienia i prace redakcyjne. Niezwłocznie po ich sfinalizowaniu - projekt trafi do Ministerstwa Energii. Zanim to jednak nastąpi - prześlemy go do wszystkich członków OSDnEE z prośbą o uwagi i komentarz.

Zarząd OSDnEE