Wydarzenia

Spotkanie z Prezesem URE

Kategoria: Wydarzenia  


W dniu 16 marca 2017 roku reprezentacja Zarządu OSDnEE , wespół z firmą doradczą EY, spotkała się z Prezesem URE, panem Prezesem Maciejem Bando i jego współpracownikami z Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła. Spotkanie miało roboczy charakter, zaś przedmiotem dyskusji była inicjatywa legislacyjna OSDnEE dotycząca wprowadzenia do Prawa energetycznego Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych i regulacji z tym związanych. Zarząd OSDnEE, wspólnie z Hutniczą Izba Przemysłowo-Handlową, przy współpracy z EY, przygotował opracowanie ilustrujące działalność Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych w polskiej gospodarce wraz z propozycją stosownych zmian regulacyjnych. Istota propozycji polega na uznaniu w drodze decyzji Prezesa URE, per analogia do spółdzielni energetycznych wprowadzonych ustawą o OZE, dystrybutora energii elektrycznej działającego na ograniczonym obszarze, czy to zakładu przemysłowego, czy też centrum handlowo-usługowego a także zamkniętych osiedli mieszkaniowych, za Zamknięty System Dystrybucyjny. Taka decyzja będzie skutkować zwolnieniem go z większości obowiązków nałożonych na dystrybutorów energii ustawą Prawo energetyczne. Najistotniejsze jest zwolnienie OSDn z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia jego taryfy, o ile będzie stosował stawki niższe niż OSD, do którego sieci jest przyłączony. Fakt ten OSDn będzie potwierdzał stosownym oświadczeniem, podlegającym penalizacji /karze/zgodnie z Prawem Energetycznym. W przypadku nieuczciwego działania OSDn musi się liczyć z cofnięciem koncesji i wykluczeniem z rynku energii elektrycznej.

Na spotkaniu wstępnie przedyskutowano przedłożoną koncepcję i umówiono się jednocześnie na jej legislacyjne doskonalenie, co oznacza, iż nie została ona odrzucona. Wręcz odwrotnie - została uznana za interesująca i wartą dalszej pracy.

Zarząd OSDnEE